KONTAKT

Za vsa vprašanja, povpraševanja in naročila sem dosegljiva preko telefona, elektronske pošte ali spletnega obrazca.

Florent icon for phone call. Circle pink background, green telephone handle, white speech bubble from speaker. Florent ikona za telefonski klic. Krog roza ozadje, zeleni telefonski ročaj, beli pogovorni mehurček iz zvočnika.

(+386) 031-359-031

Florent icon for e-mailing information. Circle pink background with green paper airplane. Florent ikona za informacije o e-pošti. Krog roza ozadje z zelenim letalom iz papirja.

info@florent.si