Najem

Izdelke iz umetnega cvetja za vaše dogodke ponujam v najem. Pri naročilu izberete datum dogodka. Cvetje k vam prispe dva dneva prej, tako imate dovolj časa za ostale zadeve in eno skrb manj. Izpeljite svoj trenutek in občudujte cvetje. Po dogodku vrnite izdelke v embalažo, v kateri je prispelo. Tako je pripravljeno za vračilo.

Najemite in prihranite.

Florent icon for choosing items. Circle pink background, grey clipboard with an item list. Lines are already ticked off with green marker. Florent ikona za izbiro predmetov. Krog roza ozadje, siva mapa s seznamom elementov. Vrstice so že označene z zeleno kljukico.

IZBERI

Florent icon for date of delivery. Circle pink background, green truck with orange back and grey wheels.  Florent ikona za datum dostave. Krog roza ozadje, zeleni tovornjak z oranžnim zadnjim delom in sivimi kolesi.

PREJMI

Florent icon for party, celebration, event. Circle pink background, red anemone with green stem and leaves. Gold bubbles and a star scatered arround. Florent ikona za zabavo, praznovanje, dogodek. Krog roza ozadje, rdeča roža vetrnica z zelenim steblom in listi. Zlati mehurčki in zvezda razmetano okrog.

DOŽIVI

Florent icon for returning items. Circle pink background, two green arrows circling like recycle sign. Florent ikona za vračilo predmetov. Krog roza ozadje, dve zeleni puščici krožijo kot znak za recikliranje.

VRNI