Izjava o zasebnosti in varstvo osebnih podatkov

1) UVOD

Z dostopom ali z uporabo spletne strani www.florent.si se strinjate s predmetno Izjavo o zasebnosti in Pogojih poslovanja. Če se s tem ne strinjate, zapustite spletno stran in prenehajte z njeno uporabo. Če imate kakršnakoli vprašanja glede uporabe spletne strani, se obrnite na nas preko email naslova: info@florent.si.

2) DEFINICIJE

Podjetje / Ponudnik – CAHN.d.o.o., Dragočajna 113,1216 Smlednik, Slovenija;
Spletna stran – www.florent.si in katera koli druga povezava, ki jo nadomesti;
Uporabnik / Vi – obiskovalec spletne stani in koristnik storitev podjetja;
Piškotki – majhne tekstovne datoteke, ki se ob obisku spletne strani namestijo na trdi disk vašega računalnika in omogočajo zbiranje podatkov o vaših aktivnostih na spletni strani in identifikacijo vašega računalnika;
Osebni podatki – podatki, ki ste jih posredovali vi, kakor tudi vse informacije v zvezi z vašim obnašanjem na spletni strani.

3) VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Podjetje CAHN d.o.o. spoštuje vašo pravico do zasebnosti in stremi k najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Pri nudenju naših storitev preko te spletne strani delujemo v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR). Namen te Izjave o varstvu osebnih podatkov je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebni podatki pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.
Podjetje se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali preko spletne strani, uporabljeni v skladu s to Izjavo o varstvu osebnih podatkov, da vaših osebnih podatkov ne bo prodajalo, posojalo ali kakorkoli drugače posredovalo tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

4) OSEBNI PODATKI

A) Obisk spletne strani

Ob vsakem obisku spletne strani www.florent.si se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu; verzija brskalnika, čas obiska in podobno). Te podatke obdelujemo z namenom vodenja statistike obiskov na naši spletni strani.

CAHN d.o.o. tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

B) Nakup izdelkov preko spleta

Preko spletne strani lahko naročite izdelek ali pošljete povpraševanje. V ta namen CAHN d.o.o. od vas zbira naslednje podatke, ki jih posredujete na prostovoljen način:
– ime in priimek ali naziv,
– e-naslov,
– primarni naslov in naslov za dostavo,
– davčna številka podjetja,
– država prebivališča,
– telefonska številka,
– podatki o vsebini vašega povpraševanja.

Vsi podatki, ki so zbrani preko te spletne strani ali so kako drugače sporočeni CAHN d.o.o., se zbirajo z namenom opravljanja osnovne dejavnosti CAHN d.o.o. in se uporabljajo za potrebe izvedbe in dostave naročila. Ker je obdelava teh informacij nujna za izvedbo same storitve, se obdelava teh podatkov lahko vrši že na podlagi dejstva, da z nami vstopate v pogodbeno razmerje. Če nam teh podatkov ne želite posredovati, vam ne moremo poslati ponudbe ali z vami skleniti pogodbe.

C) Sodelovanje pri nagradnih igrah

V primeru nagradnih iger oziroma spletnih akcij se javno objavita ime in priimek tekmovalcev oziroma zmagovalcev.
S sodelovanjem v nagradni igri uporabnik dovoljuje podjetju CAHN d.o.o. hrambo in obdelavo posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

5) NAMEN OBDELAVE PODATKOV IN VRSTE OSEBNIH PODATKOV

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vaše soglasje.
Ostala uporaba osebnih podatkov lahko vključuje tudi:
– Google Analytics software provider – Google Inc.,
– E-mail in SMS komunikacija,
– Računovodski servis (samo podatki, ki so v skladu z zakonom),
– Banke (podatke o vaših naročilih/plačilih s strani bank).
– Dostavna služba (samo podatki potrebni za potrebe dostave):

S podanim soglasjem uporabnik dovoljuje podjetju CAHN d.o.o., da kot upravljavec zbirke osebnih podatkov obdeluje zbrane osebne podatke za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, za pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva, obveščanju uporabnikov o storitvah spletnega mesta www.florent.si in podjetja CAHN d.o.o., ter povezanih oseb in za druge oblike uporabe posredovanih podatkov, v katere uporabnik spletne strani posebej privoli.
Zbrani podatki ne bodo posredovani tretjim osebam.

6) VARSTVO OSEBNIH PODATKOV S STRANI DOSTAVNE SLUŽBE

A) Izjava Pošta Slovenije o varstvu osebnih podatkov: https://www.posta.si/…nih-podatkov
B) Izjava DPD Slovenija o skladnosti upravljanja z osebnimi podatki: https://www.dpd.com/si/sl/zasebnost/

7) PIŠKOTKI

Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Piškotki so majhne datoteke, ki jih naložimo na vaš računalnik, tako vas lahko prepoznamo, ko se vrnete na našo stran. Podatkov, zbranih s pomočjo piškotkov ne posredujemo tretjim osebam, služijo le za pravilno delovanje spletne strani.
Piškotki omogočajo uporabnikom čim bolj personalizirano izkušnjo. Piškotke lahko z določenimi nastavitvami brišemo, izključujemo oziroma jih pogojno uporabljamo. V osnovi so brskalniki nastavljeni tako, da piškotke sprejemajo, zavračajo pa nastavljanje piškotkov, ki ne izvirajo iz področja zapisanega v naslovni vrstici.
Spletna stran www.florent.si ne uporablja sledilnih piškotkov tretjih strank za namen analiziranja prometa, piškotkov vezanih na namen oglaševanja in trženja ter piškotkov za spletno vedenjsko oglaševanje.

8) PRAVICE UPORABNIKA

CAHN d.o.o. zagotavlja uresničevanje vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva, da mu CAHN d.o.o.:


– potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne,
– omogoči dostop do osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje ali kopiranje),
– poda informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov
– omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogoči dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov,
– omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe),
– omogoči pravico do omejitve obdelave,
– omogoči pravico do ugovora obdelavi, če obdelava podatkov temelji na zakonitem interesu upravljavca, vključno z oblikovanjem profilov,
– omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posreduje drugemu upravljavcu,
– omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebnih podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica
– poda dodatne informacije o njegovi pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

Prav tako bo podjetje posamezniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podalo tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje.
Podjetje se zavezuje, da bo na zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovorilo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

9) POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC

Uporabnik lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovi v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov info@florent.si.

Upravljavec lahko za potrebe zanesljive identifikacije, v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, od uporabnika zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da ga ne more zanesljivo identificirati.

Upravljavec mora na zahtevo uporabnika, s katero uveljavlja svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

10) NAČIN VARSTVA VAŠIH PODATKOV

CAHN d.o.o. se zavezuje varovati osebne podatke, ki nam jih posredujete z uporabo naše spletne strani. CAHN d.o.o. bo storil vse, da osebne podatke zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Osebne podatke hranimo v računalniški obliki. Naši računalniški sistemi so zaščiteni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov.

Dostop do podatkov imajo samo pooblaščene osebe.
Podatki se shranijo in zbirajo do preklica s strani uporabnika.

Spletna trgovina www.florent.si zagotavlja vse potrebne tehnološke in organizacijske rešitve za popolno varnost nakupa. Prenos občutljivih osebnih in transakcijskih podatkov na spletni strani se izvaja v varnem načinu.

Varovanje zasebnosti in varnost nakupa zagotavljamo tudi z upoštevanjem vseh veljavnih zakonskih obveznosti in priporočil slovenske ter mednarodne zveze potrošnikov.

Obvezujemo se, da bodo kakršnikoli osebni podatki, pridobljeni preko spletne strani www.floret.si v celoti ostali v lasti podjetja CAHN d.o.o., (upravljavec spletne strani www.florent.si). Z vsemi posredovanimi osebnimi podatki bomo brezpogojno ravnali v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih ne bomo posredovali tretjim osebam.

Izjava o zasebnosti začne veljati z dnem 1.10.2020.