Nakup

Izdelke iz umetnega cvetja lahko kupite, morda jih želite imeti dlje ali obdržati za spomin. Če želite cvetje za določeno priložnost, pri naročilo navedite željen datum. Cvetje k vam prispe dva dneva prej, tako imate dovolj časa za organizacijo ostalega in eno skrb manj. Izpeljite svoj trenutek in občudujte cvetje. Po uporabi shranite izdelke. Svileno cvetje ima zelo dolgo življenjsko dobo, lahko jo še podaljšate s tem, da izdelek varujete pred neposrednim soncem in redno očistite prah.

Večno cvetje, za vedno.

Florent icon for choosing items. Circle pink background, grey clipboard with an item list. Lines are already ticked off with green marker. Florent ikona za izbiro predmetov. Krog roza ozadje, siva mapa s seznamom elementov. Vrstice so že označene z zeleno kljukico.

IZBERI

Florent icon for delivery unpacking. Circle pink background, open cardboard box with recipient sticker. Green arrow pointing up from the box. Florent ikona za razpakiranje dostave. Krog roza ozadje, odprta kartonska škatla z nalepko prejemnika. Zelena puščica, usmerjena navzgor iz škatle.

PREJMI

Florent icon for party, celebration, event. Circle pink background, red anemone with green stem and leaves. Gold bubbles and a star scatered arround. Florent ikona za zabavo, praznovanje, dogodek. Krog roza ozadje, rdeča roža vetrnica z zelenim steblom in listi. Zlati mehurčki in zvezda razmetano okrog.

DOŽIVI

Florent icon for instructions for care. Circle pink background, fair skinned hand stretched out, grey sleeve. Red daisy head floating over the hand.  Florent ikona za navodila za nego. Krog roza ozadje, iztegnjena roka svetle kože, siv rokav. Rdeča glava marjetice, ki lebdi nad roko.

OHRANI